1
ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่เราพบกันได้ทั่วๆไปแต่ใครจะรู้ว่า ขมิ้นชันนั้นสามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดี คนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะถ้าได้รับประทานยาแก้กรดไหลย้อนที่สกัดจากขมิ้นชัน จะมีอาการของโรคที่ลดลงและดีขึ้นตามลำดับยาลดกรดไหลย้อนที่อยากจะแนะนำจะต้องสกัดจากขมิ้นชันที่มีความสามารถในการละลายในน้ำได้สูงถึง 10000 เท่า เป็นผลการวิจัยของดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร ท่านใช้เวลาในการคิดค้นและวิจัยนานถึง 5 ปีเต็มและได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญทองระดับโลก

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics